ผลิตภัณฑ์​

สีพิเศษ

นอกจากสีทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ขอนำเสนอสีชนิดพิเศษ สีพิเศษ เหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสวยงาม และทำให้ชิ้นงานพลาสติกมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากงานทั่วไป โดยจะมีทั้งในลักษณะของ สีผง สีเม็ดเข้มข้นมาสเตอร์แบทช์ และสีเม็ดสำเร็จรูปคอมปาวด์ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานของลูกค้า

ตัวอย่างสีพิเศษ​