ทางเลือกที่ดีที่สุด
สำหรับผลิตภัณฑ์
พลาสติกของคุณ
Vicker Pigment Company Limited.

รู้จักเรา

วิกเกอร์ ปิกเม้นท์

บริษัท วิกเกอร์ ปิกเม้นท์ จำกัด เชื่อมั่นในความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อลูกค้า เราใช้หลักของความซื่อสัตย์ การให้ความจริงใจต่อลูกค้า และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ระหว่างกัน เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า และให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของลูกค้า ตามคำขวัญของบริษัทที่ว่า

“The Best Choice For Your Quality Plastic Product”

ผลิตภัณฑ์ของเรา
เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า และ
นำเสนอบริการที่สามารถตอบสนอง
ทุกความต้องการของลูกค้าได้
เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและนำเสนอบริการที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้
บริการทดสอบคุณสมบัติพลาสติก​

เรารับประกันว่าคุณจะ
ได้รับผลการทดสอบที่
ถูกต้องและแม่นยำเสมอ

เรารับประกันว่าคุณจะได้รับผลการทดสอบที่ถูกต้องและแม่นยำเสมอ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้ว เรายังมีบริการทดสอบคุณสมบัติของพลาสติกในด้านต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการพัฒนา สินค้าใหม่ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอีกด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอ

0 ปี
ความเชี่ยวชาญ
ในการบริการ
0 +
ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา
0 +
ผ่านการทดสอบ
คุณภาพโดยเรา
 • 30ปี

  ความเชี่ยวชาญ
  ในการบริการ

 • 500+

  ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา​

 • 4000+

  ผ่านการทดสอบ
  คุณภาพโดยเรา​

เรานําเสนอนวัตกรรมสีล่าสุด สำหรับหลากหลายการใช้งาน

เรานําเสนอนวัตกรรมสีล่าสุด สำหรับ
หลากหลายการใช้งาน

เรานําเสนอ
นวัตกรรมสีล่าสุด
สำหรับหลากหลาย
การใช้งาน

เครื่องใช้ไฟฟ้า
ชิ้นส่วนรถยนต์
บรรจุภัณฑ์อาหาร
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง และเคมีภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือน
ของเล่นสำหรับเด็ก

คุณภาพและการรับรองมาตรฐาน

เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการ รวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล เราจึงได้นำระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 มาใช้ในองค์กร

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน TUV Rheinland (Thailand) สำหรับผลิตภัณฑ์สีผง สีเม็ดเข้มข้นมาสเตอร์แบทซ์ และสีเม็ดสำเร็จรูปคอมปาวด์

ISO 9001:2015
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 14001:2015

ขอบคุณที่ไว้วางใจ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ

สารจากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร​

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร​

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัท วิกเกอร์ ปิกเม้นท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม เราให้ความสำคัญ กับบุคลากรในองค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ บริษัทคู่ค้า เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจภายใต้พันธะสัญญา

“The Best Choice For Your Quality Plastic Product”

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท วิกเกอร์ ปิกเม้นท์ จำกัด มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความตระหนัก และให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ