ผลิตภัณฑ์​

สีเม็ดสำเร็จรูปคอมปาวด์

สีเม็ดสำเร็จรูปคอมปาวด์ เป็นเม็ดสีที่ผลิตขึ้นจากการนำเอาสีผง และ/หรือสารเติมแต่งประเภทต่างๆ มาผสมเข้ากับเม็ดพลาสติก แล้วผ่านกระบวนการอัดรีด ตัดเป็นเม็ด ได้เป็นเม็ดสีที่พร้อมจะนำไปขึ้นรูปได้ทันที ซึ่งจะช่วยลดเวลาในนำไปผลิตขึ้นรูปในขั้นต่อไป และลดการเบี่ยงเบนของเฉดสีในแต่ละล๊อตการผลิตได้เป็นอย่างดี

นอกจากสีเม็ดสำเร็จรูปคอมปาวด์แล้ว บริษัทยังสามารถผลิตคอมปาวด์ ที่ผสมสารเติมแต่งต่างๆ รวมถึงผลิตพลาสติกผสมได้ด้วย ตัวอย่างเช่น